subfmproxy/radxa_rockpi_documentation.md

2.6 KiB

Radxa Rock Pi 4 C+

Enige werkende build: https://wiki.radxa.com/Rockpi4/downloads Debian 10 desktop link waar zowel X als audio in werkt... zie https://wiki.radxa.com/Rockpi4/Debian

Login: rock/rock. SSH @ 22 enabled. Wifi zelf te doen met nmcli r wifi on

GPIO interface: https://wiki.radxa.com/Rock4/hardware/gpio

CPU/GPU temp check: cat /sys/class/thermal/thermal_zone[0/1]/temp (0 = CPU, 1 = GPU) => gaat al snel naar 73+ bij Chromium streaming!!

Audio

Audio jack out no sound probleem: https://github.com/MichaIng/DietPi/issues/5941 via alsamixer:

 1. F6 (change sound card), select Rockchip RK809 codec
 2. Playback path: op HP zetten ipv SPK of RCV

Werkt niet voor Chromium-based geluid? => open Volume Control, selecteer "Built-in Audio Stereo" (2de optie! labels verkeerdelijk hetzelfde in officiële Debian build?)

FM Transmitter

Met Official Pi: https://learn.adafruit.com/adafruit-si4713-fm-radio-transmitter-with-rds-rdbs-support/python-circuitpython

Doorgemeten: pin 3v0 probleem? (ongebruikt). Oscilloscope: OK, 7 bits komen door?

I2c detectie?

https://stackoverflow.com/questions/72720629/adafruit-with-rockpi-4

mraa-i2c detect 0 (i2c7: pin 03/05; zie mraa-gpio list) (geeft geen output?)

https://wiki.radxa.com/Rockpi4/dev/libmraa => ook nog aan zetten in /boot/hw_initfc.conf!!

Testen met sudo mraa-i2c set 0 0x50 0x10 0x55 (bus 0, adres 0x50, reg 0x10, value 0x55) - zelfde als iets wegschrijven naar /dev/i2c-0? Zie Go impl https://github.com/d2r2/go-i2c/blob/master/i2c.go

Detectie met detect 0 (bus 0) werkt soms (return 0x63), soms niet? Waarom?

 • Slecht gesoldeerd?
 • Rock 3399 I2C chip niet stabiel?
 • Kernel driver niet tegoei?

CircuitPython probleem

 • "Board not supported ROCK_PI_4C_" in site-packages/board.py toegevoegd
 • Microcontroller not supported: "RK3399 T" in site-packages/microcontroller/pin.py

Transmitter reset

fm transmitter adafruit: eerst reset high/low/high op pin zetten??? https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?t=160242

#define RSTPIN 12
const int8_t RESETPIN = 12;
const uint16_t FMSTATION = 10300;
const uint8_t FMPOWER = 115;
const uint8_t I2CADDRESS = 0x63; // if cs=0 address is 0x11
 

Adafruit_Si4713 radio;
boolean radioFound;
int capacitor;
uint8_t power;
 
 
void setup() {
 pinMode(RSTPIN, OUTPUT);
 digitalWrite(RSTPIN, HIGH);
 Wire.begin();
 delay(20);
 reset_tx();
 delay(20);
 start_tx();
 delay(20);
}

void loop(){
 
void reset_tx(){
 digitalWrite(RSTPIN, HIGH);
 delay(50);
 digitalWrite(RSTPIN, LOW);
 delay(50);
 digitalWrite(RSTPIN, HIGH);
 delay(50);

Dit heeft het probleem opgelost!