gratis ebook en prijsverklaring toegevoegd

This commit is contained in:
Wouter Groeneveld 2022-09-10 12:10:13 +02:00
parent d49975f9c6
commit e00d6b7aaf
7 changed files with 45 additions and 3 deletions

View File

@ -6,6 +6,8 @@ image: /images/boekcover.jpg
# [Red Zuurdesem: Het Boek](/het-boek)
Nu **gratis beschikbaar**! Zie onder.
## 10 jaar kennis gebundeld in 370 pagina's
Red Zuurdesem is een met liefde gebakken boek waarin traag gefermenteerde ideeën uit zowel de praktische als de theoretische wereld met succes worden gecombineerd tot één geurig geheel, rijkelijk belegd met tips en formules om zelf aan de slag te gaan.
@ -16,4 +18,10 @@ Red Zuurdesem is een met liefde gebakken boek waarin traag gefermenteerde ideeë
Ontdek het boek »
</a>
</center>
</center>
## Download gratis
De digitale versie is gratis beschikbaar: [download de PDF hier](/het-boek/redzuurdesem.pdf).
Ik verdien erg weinig met de verkoop van één fysiek boek: ontdek de [kosten en prijsverklaring](/post/2022-09-10-prijsverklaring-boek). Overweeg alstublieft een donatie [via PayPal](https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=R2WTKY7G9V2KQ) of [via Ko-Fi](https://ko-fi.com/woutergroeneveld). Hartelijk bedankt voor je steun!

View File

@ -0,0 +1,28 @@
---
title: "Kosten en prijsverklaring boek"
date: 2022-09-10
weight: 1
image: "/images/boekcover2.jpg"
---
Het boek [Red Zuurdesem](/boek) is een **zelfuitgegeven** boek. Dit betekent dat er geen redactie of marketingteam aan de pas kwam bij het uitgeven ervan. Je zou denken dat dit ook kan betekenen dat het boek winstgevender kan zijn dan typische royalties van een auteur.
Dat is jammer genoeg onwaar. [Brave New Books](https://bravenewbooks.nl/), de print service die ook de registratie van het boek in de Centrale Boekhandel systemen van de BeNeLux verzorgt, heeft sinds Augustus 2022 zijn prijzen verhoogt. De oorzaak? Algemene prijsstijging papier, energiekosten, etc.
Het boek kost `€28,50`. Vroeger kreeg ik `€3,20` per verkocht boek, iets meer dan `11%`. Dat op zich is al erg weinig. Nu krijg ik voor dezelfde kostprijs nog slechts `€2,13` ofwel `7,5%`.
**Zevenenenhalf procent per boek**. In een taartdiagram uitgedrukt is dat zoveel:
![](/het-boek/prijs.png)
Wanneer ik Brave New Books contacteer en hun vraag waar de rest van die 92% naartoe gaat is het antwoord: "dat willen we niet meedelen". Ik suggereerde om hier meer open over te communiceren. Het antwoord was:
> Ik ben het niet met je eens dat wij moeten melden welk deel van de inkomsten naar welke partij gaat. Immers, wanneer je een tube tandpasta koopt in de supermarkt, weet je ook niet precies welk deel daarvan naar de producent of naar de retailer, of misschien een derde partij dat een deelbelang heeft in het product.
Inderdaad, en dat is misschien ook een enorm groot probleem voor de consument: die kan momenteel in de supermarkt onmogelijk een doordachte beslissing maken op basis van de prijs en wat er precies naar waar gaat. Brave New Books stelde voor dat ik de prijs gewoon optrok van 28 naar bijvoorbeeld 32 EUR. Dit lost het niet op: mijn aandeel was dan nog steeds minder dan 11%! Bovendien is dan de consument weer de dupe.
Ik heb daarom besloten om een digitale versie van het boek gratis beschikbaar te stellen: [download de PDF hier](/het-boek/redzuurdesem.pdf).
Je kan mijn werk steunen [via Paypal](https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=R2WTKY7G9V2KQ) of [via Ko-Fi](https://ko-fi.com/woutergroeneveld). In beide gevallen ga ik meer verdienen dan de verkoop van één boek...
Als je nog steeds [de papieren versie](/het-boek/#koop) wenst aan te kopen: geweldig, ook bedankt!

View File

@ -8,3 +8,5 @@
url: zoeken/
- item: Over
url: over/
- item: Doneren
url: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=R2WTKY7G9V2KQ

View File

@ -4704,8 +4704,8 @@
<div class="brz-wrapper-clone__wrap brz-css-lviwa brz-css-imzgk">
<div class="brz-d-xs-flex brz-flex-xs-wrap brz-css-rypns">
<div class="brz-wrapper-clone__item brz-css-vtlny" id="geabpevwexiwhdhennicztmcvjwpspwtxcxv">
<a class="brz-a brz-btn brz-css-nyctb" href="/het-boek/inkijk.pdf" rel="noopener" target="_blank" data-brz-link-type="external" data-custom-id="geabpevwexiwhdhennicztmcvjwpspwtxcxv">
<svg class="brz-icon-svg brz-css-iirsh" data-href="#book-07" data-id="book-07" /><span class="brz-span brz-text__editor" contenteditable="false">Inkijkexemplaar</span></a>
<a class="brz-a brz-btn brz-css-nyctb" href="/post/2022-09-10-prijsverklaring-boek/" rel="noopener" target="_blank" data-brz-link-type="external" data-custom-id="geabpevwexiwhdhennicztmcvjwpspwtxcxv">
<svg class="brz-icon-svg brz-css-iirsh" data-href="#book-07" data-id="book-07" /><span class="brz-span brz-text__editor" contenteditable="false">Download eBook</span></a>
</div>
</div>
</div>
@ -4822,6 +4822,10 @@
<div class="brz-d-xs-flex brz-css-lcfoe brz-css-tbqml">
<div class="brz-rich-text" data-custom-id="tiuifjjwftlpchkvighwrvwaswiledaikrth">
<p class="brz-mt-lg-41 brz-text-lg-center brz-fw-xs-im-400 brz-fw-sm-im-400 brz-fw-lg-400 brz-ft-google brz-ff-palanquin brz-fs-xs-im-16 brz-fs-sm-im-16 brz-fs-lg-17 brz-ls-xs-im-0 brz-ls-sm-im-0 brz-ls-lg-0 brz-lh-xs-im-1_6 brz-lh-sm-im-1_6 brz-lh-lg-1_9"><span class="brz-cp-color7">Of bij <a href="/boek/waar-te-koop/">jouw favoriete boekhandel</a>, te bestellen op ISBN nummer: </span><strong>9789464052725</strong></p>
<p>
<strong>Gratis eBook download</strong>: zie <a href="/post/2022-09-10-prijsverklaring-boek/">kosten en prijsverklaring van het boek</a>.
</p>
</div>
</div>
</div>

Binary file not shown.

BIN
static/het-boek/prijs.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 22 KiB

Binary file not shown.